Storitve

Obrezovanje dreves

Obrezovanje dreves, še posebej visokih, mora biti izvedeno strokovno in skrbno, saj lahko drugače z obrezovanjem naredimo več škode kot koristi. V podjetju Proarbo nudimo profesionalno obrezovanje tako listnatih dreves kot tudi iglavcev.

Podiranje dreves

Podiranje dreves v urbanem okolju (v mestih, strnjenih naseljih, ob električnih napeljavah, itd.) je zahteven poseg, ki se ga je potrebno lotiti strokovno, da ne poškodujemo okolice. Neizkušenost lahko povzroči gmotno škodo, zato podiranje drevja raje zaupajte strokovnjakom.

Obžagovanje dreves

Pri obžagovanju je zelo pomembna tehnika, ki se razlikuje glede na starost drevesa in namen obžagovanja. Krošnje obžagujemo le 15-20%, saj vsi večji posegi v strukturo lahko povzročijo propad drevesa. Drevesa lahko obžagujemo skozi celo leto, odvisno pa je tudi od drevesne vrste.

Višinsko obrezovanje dreves

Izvajamo tudi zahtevnejše obrezovanje na višini. Glede na lego in vrsto drevesa se poslužujemo plezalne tehnike ali pa obrezovanje opravimo s pomočjo avtodvigala.

Oblikovanje dreves

Redna obrezovanja dreves so nujna za lep izgled krošnje. Z obrezovanjem zmanjšujemo gostoto vej, odstranjujemo neželene veje in oblikujemo drevo do strukturne pravilnosti, kar pripomore k zdravju in rasti drevesa.

Obrezovanje sadnega drevja

Pravilno obrezovanje in oblikovanje sadnih dreves, ohranja rastlino rastno in zdravo ter nas nagrajuje z obilno rodnostjo.

Zmanjševanje krošnje

Zmanjševanje krošnje je potrebno na drevesih, ki zrastejo preveliko za svojo okolico, kar je v urbanih naseljih pogost pojav. Zmanjševanje krošnje je obsežen poseg v drevo, ki ga mora opraviti izkušen arborist, da se prepreči propad drevesa.

Pomlajevanje dreves

S pravilnim pomlajevanjem dreves poskrbimo, da se drevo obnovi in bolj bujneje požene. Z rednim pomlajevanjem daljšamo življenjsko dobo dreves,  drevo ohranjamo zdravo, preprečimo pa tudi morebitno lomljenje vej, do katerih pride zaradi starosti.

Sajenje dreves

Pomemben del urbane arboristike je tudi sajenje dreves. Izbira drevesne vrste mora biti pravilna za predvideno rastišče in okolje zasaditve, predvsem pa sta pomembni kvaliteta sadike ter pravilno izvedeno sajenje.

Obrezovanje živih mej

S pravilnim obrezovanjem živih mej, poskrbimo za njihovo kompaktnejšo in hitrejšo rast. Obrezujemo vse vrste živih mej (ciprese, lovorikovci, beli gaber,…) poskrbimo pa tudi za odvoz odrezanega vejevja.

Odvoz zelenega odpada

Po končanem obrezovanju ali podiranju dreves, vse veje in hlodovino pospravimo in odpeljemo v zato primerno deponijo. Zeleni odpad se potem predela v sekance, se ga uporabi za lesno bio maso ali se ga kako drugače koristno uporabi.

Arboristika

Pri podjetju Proarbo nudimo tudi arboristično oceno dreves. Arboristična ocena je analiza stanja drevesa, pri katerem ocenimo stanje drevesa in njegove neposredne okolice na podlagi katere določimo ukrepe za izvedbo. Ocenjujemo vizualno biološke in mehanske faktorje.