Podiranje dreves v naselju

Podiranje dreves v urbanem okolju (v mestih, strnjenih naseljih, ob električnih napeljavah, itd.) je zahteven poseg, ki se ga je potrebno lotiti strokovno, da ne poškodujemo okolice. Neizkušenost lahko povzroči gmotno škodo, zato zaupajte ta dela strokovnjakom.

Pred podiranjem se najprej naredi oceno drevesa in lokacije ter se izbere temu primeren pristop. V primeru, da je dovolj prostora, se opravi klasičen posek, pri čemer se zareže v drevo tako, da pade v predvideno smer. Če je drevo zelo razvejano, visoko ali naokrog ni prostora, se ga najprej s plezalno tehniko močno obreže in nato postopoma krajša. V primerih, da je plezanje onemogočeno, se postopek poseka izvede s košaro.

Celoten postopek se vodi strokovno in previdno, da se ne poškoduje okoliških rastlin ali objektov. Po zaključku podiranja, se hlodovino in vejevje odpelje na deponijo.

V podjetju Proarbo smo certificirani arboristi, izurjeni za zahtevnejše poseke dreves. Imamo opremo in znanje, da podremo drevo varno in učinkovito. Pokličite nas, da se dogovorimo za ogled in izvedbo!