Podiranje dreves

Podiranje dreves v urbanem okolju (v mestih, strnjenih naseljih, ob električnih napeljavah, itd.) je zahteven poseg, ki se ga je potrebno lotiti strokovno, da ne poškodujemo okolice. Neizkušenost lahko povzroči […]

Višinsko obrezovanje dreves

Izvajamo tudi zahtevnejše obrezovanje na višini. Glede na lego in vrsto drevesa se poslužujemo plezalne tehnike ali pa obrezovanje opravimo s pomočjo avtodvigala.